Skip to main content

Notice of Non-Discrimination

We comply with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. We do not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. We:

  • Provide free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provide free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, call Customer Service at the phone number on your benefit ID card.

If you believe that we have failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with our Grievance Department (write to the address listed in your Evidence of Coverage). You can also file a grievance by phone by calling the Customer Service phone number listed on your benefit ID card (TTY: 711).  If you need help filing a grievance, call Customer Service at the phone number on your benefit ID card.  

If you speak a language other than English, free language assistance services are available. Visit our website or call the phone number listed in this document. (English)

TTY: 711

 

ENGLISH:
If you speak a language other than English, free language assistance services are available. Visit our website or call the phone number on your member identification card.

 

SPANISH:
Si habla un idioma que no sea inglés, se encuentran disponibles servicios gratuitos de asistencia de idiomas. Visite nuestro sitio web o llame al número de teléfono que figura en su tarjeta de identificación de miembro.

 

TRADITIONAL CHINESE:
如果您使用英文以外的語言,我們將提供免費的語言協助服務。請瀏覽我們的網站或撥打您會員卡上的電話號碼。

 

TAGALOG:
Kung hindi Ingles ang wikang inyong sinasalita, may maaari kayong kuning mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Bisitahin ang aming website o tawagan ang numero ng telepono na nasa inyong identification card bilang miyembro.

 

FRENCH:
Si vous parlez une autre langue que l'anglais, des services d'assistance linguistique gratuits vous sont proposés. Visitez notre site Internet ou appelez le numéro figurant sur votre carte d'identification de membre.

 

VIETNAMESE:
Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác với Tiếng Anh, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Xin vào trang mạng của chúng tôi hoặc gọi số điện thoại trên thẻ hội viên của quý vị.

 

GERMAN:
Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachdienste zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie die Telefonnummer auf Ihrem Mitgliederausweis an.

 

KOREAN:
영어가 아닌 언어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 저희 웹사이트를 방문하시거나 귀하의 ID 카드에 기재되어 있는 번호로 전화해 주십시오.

 

RUSSIAN:
Если вы не владеете английским и говорите на другом языке, вам могут предоставить бесплатную языковую помощь. Посетите наш веб-сайт или позвоните по номеру, указанному на вашей идентификационной карточке участника плана.

 

ARABIC:

إذا كنت تتحدث لغة غير الإنجليزية، فإن خدمات المساعدة اللغوية المجانية متاحة. تفضل بزيارة موقعنا على الويب أو اتصل برقم الهاتف الموضح على بطاقة هوية العضو الخاصة بك.

 

HINDI:

अगर आप अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो मुफ्त भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपने सदस्य पहचान कार्ड पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें।

 

 

AMHARIC:
ከእንግሊዝኛ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ ነጻ የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት ይቻላል። የእኛን ድረ-ገጽ ይጎብኙ ወይም በእርስዎ የአባልነት መታወቂያ ካርድ ላይ ያለውን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ይደውሉ።

 

BENGALI:
যদি আপনি ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেন তাহলে বিনামূল্যের দোভাষীর পরিষেবা উপলব্ধ আছে। আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং আপনার সদস্য পরিচয়পত্রে থাকা ফোন নম্বরে ফোন করুন।

 

FARSI:

اگر به زبان دیگری بجز انگلیسی گفتگو می کنید، کمک زبانی رایگان فراهم می باشد. به وبسایت ما مراجعه نمایید و یا به شماره تلفن پشت کارت عضویت خود تلفن کنید.

 

URDU:

اگر آپ انگریزی کے علاوہ دوسری زبان بولتے ہیں تو، زبان سے متعلق مدد کی مفت خدمات دستیاب ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا اپنے ممبر کے شناختی کارڈ پر درج فون نمبر پر کال کریں۔

 

IGBO:
Ọ bụrụ na ị na asụ asụsụ na abụghị Bekee, ọrụ enyemaka asụsụ bụ n’efu dịịrị gị. Gaa na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ kpọọ akara ekwentị dị na kaadị njirimara nsonye gị.

 

KRU:
Ɛ yemâ wlu bɛ̀ɛ̀ n̂ a po win tê, î sea De̍pô Kwi̍ Win, nyepôh ne-o̍ bi ye̍-o̍ mû bò ma̍ ko̍ putu bò. Ji âmô ji̍e̍ wla̍ kle̍ pohpɔ̀lòh nye̍, i a da̍a i̍ntanɛ, mɔ̀ɔ̍ da̍ nɔbâ ne̍ ɛ̂ nea-o̍ n̂-a̍ ji̍e̍ jipolê diflo̍h na̍ kpo̍h, ɛ̂ a tɔnêa ɛ ne bɛ̀ɛ̀ ^mo â-a̍ pì na̍.

YORUBA:
Tí o bá nsọ èdè míràn tí ó yàtọ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì, ètò ìrànlọ́wọ́ èdè wà ní àrọ́wọ́tó lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣe àbẹ̀wò sí ojú òpó wa àbí kí ó pe nọmba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ó wà lára káàdì ìdánimọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ rẹ.

       Y0123_4006_20636_2021
       Page last updated: Tue Oct 27 09:11:00 EDT 2020